STREFA Mieszkańca 
 • Abonament roczny dla mieszkańca sektor I
  240,00 zł
  Abonament roczny dla mieszkańca sektor I

  Do weryfikacji

  Abonament dla osób rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w mieście Łodzi i zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w obszarze Strefy lub zameldowanych w posesji, która znajduje się na terenie działki leżącej w Strefie, korzystających z pojazdu na podstawie: własności/współwłasności, umowy leasingu, umowy przewłaszczenia na...

  240,00 zł
 • Abonament roczny dla mieszkańca sektor II
  240,00 zł
  Abonament roczny dla mieszkańca sektor II

  Do weryfikacji

  Abonament dla osób rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w mieście Łodzi i zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w obszarze Strefy lub zameldowanych w posesji, która znajduje się na terenie działki leżącej w Strefie, korzystających z pojazdu na podstawie: własności/współwłasności, umowy leasingu, umowy przewłaszczenia na...

  240,00 zł
 • Abonament roczny dla mieszkańca sektor III
  240,00 zł
  Abonament roczny dla mieszkańca sektor III

  Do weryfikacji

  Abonament dla osób rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w mieście Łodzi i zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w obszarze Strefy lub zameldowanych w posesji, która znajduje się na terenie działki leżącej w Strefie, korzystających z pojazdu na podstawie: własności/współwłasności, umowy leasingu, umowy przewłaszczenia na...

  240,00 zł
 • Abonament roczny dla mieszkańca sektor IV
  240,00 zł
  Abonament roczny dla mieszkańca sektor IV

  Do weryfikacji

  Abonament dla osób rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w mieście Łodzi i zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w obszarze Strefy lub zameldowanych w posesji, która znajduje się na terenie działki leżącej w Strefie, korzystających z pojazdu na podstawie: własności/współwłasności, umowy leasingu, umowy przewłaszczenia na...

  240,00 zł
 • Abonament roczny dla mieszkańca sektor V
  240,00 zł
  Abonament roczny dla mieszkańca sektor V

  Do weryfikacji

  Abonament dla osób rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w mieście Łodzi i zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w obszarze Strefy lub zameldowanych w posesji, która znajduje się na terenie działki leżącej w Strefie, korzystających z pojazdu na podstawie: własności/współwłasności, umowy leasingu, umowy przewłaszczenia na...

  240,00 zł
 • Abonament roczny dla mieszkańca sektor VI
  240,00 zł
  Abonament roczny dla mieszkańca sektor VI

  Do weryfikacji

  Abonament dla osób rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w mieście Łodzi i zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w obszarze Strefy lub zameldowanych w posesji, która znajduje się na terenie działki leżącej w Strefie, korzystających z pojazdu na podstawie: własności/współwłasności, umowy leasingu, umowy przewłaszczenia na...

  240,00 zł