STREFA Główna 
Abonamenty nabyte w e-sklepie występują wyłącznie w formie elektronicznej
 • Abonament parkingowy roczny dla Podstrefy A
  3 000,00 zł
  Abonament parkingowy roczny dla Podstrefy A (ważny w całej Strefie Płatnego Parkowania)

  Ogólnodostępny

  UWAGA! Data początkowa ważności abonamentu może ulec zmianie, z uwagi na wybraną formę opłaty. W przypadku dokonywania płatności przelewem tradycyjnym, prosimy o wybór daty początkowej min. 5 dni roboczych liczonych od dnia dokonania przelewu. W sytuacji, gdy wpłata zostanie zaksięgowana na koncie Zarządu Dróg i Transportu po zaznaczonej w trakcie...

  3 000,00 zł
 • Abonament parkingowy roczny dla Podstrefy B
  2 000,00 zł
  Abonament parkingowy roczny dla Podstrefy B (ważny w Podstrefie B oraz Podstrefie D)

  Ogólnodostępny

  UWAGA! Data początkowa ważności abonamentu może ulec zmianie, z uwagi na wybraną formę opłaty. W przypadku dokonywania płatności przelewem tradycyjnym, prosimy o wybór daty początkowej min. 5 dni roboczych liczonych od dnia dokonania przelewu. W sytuacji, gdy wpłata zostanie zaksięgowana na koncie Zarządu Dróg i Transportu po zaznaczonej w trakcie...

  2 000,00 zł
 • Abonament parkingowy kwartalny dla Podstrefy A
  900,00 zł
  Abonament parkingowy kwartalny dla Podstrefy A (ważny w całej Strefie Płatnego Parkowania)

  Ogólnodostępny

  UWAGA! Data początkowa ważności abonamentu może ulec zmianie, z uwagi na wybraną formę opłaty. W przypadku dokonywania płatności przelewem tradycyjnym, prosimy o wybór daty początkowej min. 5 dni roboczych liczonych od dnia dokonania przelewu. W sytuacji, gdy wpłata zostanie zaksięgowana na koncie Zarządu Dróg i Transportu po zaznaczonej w trakcie...

  900,00 zł
 • Abonament parkingowy kwartalny dla Podstrefy B
  600,00 zł
  Abonament parkingowy kwartalny dla Podstrefy B (ważny w Podstrefie B oraz Podstrefie D)

  Ogólnodostępny

  UWAGA! Data początkowa ważności abonamentu może ulec zmianie, z uwagi na wybraną formę opłaty. W przypadku dokonywania płatności przelewem tradycyjnym, prosimy o wybór daty początkowej min. 5 dni roboczych liczonych od dnia dokonania przelewu. W sytuacji, gdy wpłata zostanie zaksięgowana na koncie Zarządu Dróg i Transportu po zaznaczonej w trakcie...

  600,00 zł
 • Abonament roczny dla pojazdów z napędem hybrydowym (ważny w całej Strefie Płatnego Parkowania)
  360,00 zł
  Abonament roczny dla pojazdów z napędem hybrydowym (ważny w całej Strefie Płatnego Parkowania)

  Do weryfikacji

  Abonament dla pojazdów samochodowych z napędem hybrydowym, tj. spalinowo-elektrycznym. UWAGA! okres weryfikacji załączonych dokumentów może potrwać do 5 dni roboczych, dlatego przy określaniu daty początkowej ważności abonamentu, należy brać pod uwagę okres weryfikacji oraz okres księgowania płatności na koncie Zarządu Dróg i Transportu. W przypadku...

  360,00 zł
 • Abonament roczny dla mieszkańca
  240,00 zł
  Abonament roczny dla mieszkańca (ważny tylko w Sektorze, w którym zameldowany jest mieszkaniec)

  Do weryfikacji

  Abonament dla osób rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w mieście Łodzi i zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w obszarze Strefy lub zameldowanych w posesji, która znajduje się na terenie działki leżącej w Strefie, korzystających z pojazdu na podstawie: własności/współwłasności, umowy leasingu, umowy przewłaszczenia na...

  240,00 zł
 • Abonament parkingowy miesięczny dla Podstrefy C Ogólnodostępny
  180,00 zł
  Abonament parkingowy miesięczny dla Podstrefy C Ogólnodostępny (ważny w podstrefie C)

  Ogólnodostępny

  UWAGA! Data początkowa ważności abonamentu może ulec zmianie, z uwagi na wybraną formę opłaty. W przypadku dokonywania płatności przelewem tradycyjnym, prosimy o wybór daty początkowej min. 5 dni roboczych liczonych od dnia dokonania przelewu. W sytuacji, gdy wpłata zostanie zaksięgowana na koncie Zarządu Dróg i Transportu po zaznaczonej w trakcie...

  180,00 zł
 • Abonament roczny dla pojazdów pogotowi technicznych
  290,00 zł
  Abonament roczny dla pojazdów pogotowia technicznych (ważny w całej Strefie Płatnego Parkowania)

  Do weryfikacji

  Abonamenty dla trwale oznakowanych pojazdów samochodowych będących własnością podmiotów, które posiadają aktualną umowę zawartą z Urzędem Miasta Łodzi lub miejską jednostką organizacyjną, podczas wykonywania obowiązków z tytułu ww. umowy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 7 załącznika Nr 3 do uchwały, w ramach: pogotowia wodno-kanalizacyjnego pogotowia...

  290,00 zł
 • Abonament dla osób niepełnosprawnych (ważny w całej Strefie Płatnego Parkowania)
  0,00 zł
  Abonament dla osób niepełnosprawnych (ważny w całej Strefie Płatnego Parkowania)

  Do weryfikacji

  Prawo do tego abonamentu przyznaje się pojazdom, którymi poruszają się osoby posiadające karty parkingowe, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r- Prawo o ruchu drogowym Abonament parkingowy ważny jest tylko w przypadku umieszczenia w widocznym miejscu, za przednią szybą, ważnej karty parkingowej. UWAGA! okres weryfikacji załączonych dokumentów...

  0,00 zł
 • Abonament miesięczny dla posiadaczy okresowego biletu kolejowego/MPK
  50,00 zł
  Abonament miesięczny dla posiadaczy okresowego biletu kolejowego/MPK (ważny w Podstrefie C)

  Do weryfikacji

  Abonament dla osób posiadających ważny 30-dniowy lub miesięczny bilet kolejowy imienny, zakupiony u przewoźnika kolejowego, który realizuje przewozy z Dworca Łódź Fabryczna lub 30-dniowy bądź miesięczny bilet obowiązujący w środkach lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, z zastrzeżeniem § 11 ust. 5 załącznika Nr 3 do uchwały, wydawane są abonamenty na...

  50,00 zł