UCHWAŁA NR LX/1803/22 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie i sposobu ich pobierania

Uchwała nr LX/1803/22 Rady Miejskiej w Łodzi

 

UCHWAŁA NR LXVIII/2023/22 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie i sposobu ich pobierania.

Uchwała nr LXVIII/2023/22 Rady Miejskiej w Łodzi

 

UCHWAŁA NR LXXXVI/2596/24 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 17 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie i sposobu ich pobierania

Uchwała nr LXXXVI/2596/24 Rady Miejskiej w Łodzi