Punkt Informacyjny SPP

ul. Tuwima 22/26, lok. 910, IX. piętro

90-002 Łódź

e-mail: spplodz.pl@group-indigo.com